Certificeringen

DEKRA-SIEGEL-29991

ISO 9001 is een proces- en systeemgeoriënteerde benadering van kwaliteitsmanagement en continue verbetering.
Hierdoor kunnen allerlei organisaties een managementsysteem invoeren dat is afgestemd op hun individuele behoeften en omstandigheden.

DEKRA-SIEGEL-30131

Natuurlijk staat veilig werken bij ons voorop. Vooral wanneer de werkzaamheden een verhoogd risico met zich meebrengen zoals;
werken op hoogte, werken met machines en gereedschappen en werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties. 

DEKRA-SIEGEL-30331

Ons bedrijf realiseert beveiligingsmaatregelen tegen inbraak of installeert alarminstallaties. 
Met dit certificaat laten wij zien dat ons personeel vakkundig en betrouwbaar is, en wij garanderen de kwaliteit van de installaties die wij installeren.
Als gecertificeerd BORG Technisch beveiligingsbedrijf via DEKRA geven wij onze relaties en opdrachtgevers de zekerheid dat de medewerkers
van ons bedrijf vakkundig en betrouwbaar zijn en dat wij een alarminstallatie en beveiligingsmaatregelen realiseren van prima kwaliteit. 

DEKRA-SIEGEL-31381

Levering en onderhoud van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures.
TBK is goed op de hoogte van gemeentelijke wet- en regelgeving.
Wij adviseren op basis van hun kennis en ervaring, en installeren brandmeldinstallaties volgens het vooraf overeengekomen
programma van eisen (incl. de eisen van brandweer en verzekeraar).
Met het certificaat Brand Detectiebedrijf
geven wij onze relaties en opdrachtgevers de zekerheid dat de medewerkers
van ons bedrijf vakkundig en betrouwbaar zijn en dat wij een brandmeldmaatregelen realiseren van prima kwaliteit.
 

DEKRA-SIEGEL-34411

 BRL6000 is een kwaliteitskeurmerk, speciaal ontworpen voor de installatiesector.
Met een BRL6000 certificaat tonen wij als Technisch Aannemer de professionaliteit van onze onderneming en de vakbekwaamheid van onze medewerkers aan.
Onze relaties en opdrachtgevers krijgen de zekerheid dat installaties duurzaam en veilig zijn ontworpen.
De prestaties van de gecertificeerde installaties sluiten optimaal aan bij hoge eisen, zoals een gezond binnenklimaat.