NEN 3140 inspecties

Ook voor de inspecties volgens de NEN3140 veiligheidsnorm hebben wij gekwalificeerde medewerkers in dienst. Iedere laagspanninginstallatie dient hieraan te voldoen en regelmatig geinspecteerd te worden. Voor de veiligheid van u en uw medewerkers. TBK Service & Onderhoud is ook hiervoor uw capabele partner.